UBT Summer of Code

Web Development

Programim

Rrjeta Kompjuterike

Matematikë – Kripto Sisteme

Database

Dokumentimi I Sistemeve Softwerike

Organizimi i UBT Summer of Code

UBT Summer of Code organizohet nga Kolegji UBT për të gjithë maturantët e Kosovës. Trajnimet, Ligjeratat dhe Aktivitetet në kuadër të UBT Summer of Code janë FALAS.
UBT Summer of Code organizohet këtë vit nga Qendra e UBT-së në Prishtinë

Si zhvillohen aktivitetet e UBT Summer of Code?

Pjesëmarrësit e UBT Summer of Code do të ndjekin ligjerata FALAS në fushat e lartëcekura si dhe në të njejtën kohë do të jenë pjesë e projekteve të përbashkëta që do të zhvillohen gjatë kësaj kohe.
Gjatë kësaj kohë, grupet e projekteve do të mbikqyren nga mentorët e UBT-së të cilët do të udhezojnë si dhe do të ju asistojnë në punën e juaj.

Cfarë është UBT Summer of Code?

UBT Summer of Code është program një javor i cili organizohet nga Kolegji UBT dhe i cili mbahet ne gjate muajit Shtator (2023).
UBT Summer of Code organizohet këtë vit Online nga Qendra e UBT-së në Prishtinë

Afatet për aplikim

Afati për aplikim është deri më: 30 Gusht 2023

Njoftimi

Njoftimi për pranim: 01 Shtator 2023

Fillimi i aktiviteteve:

04 Shtator 2023

Si të aplikojmë

Të gjithë të interesuarit mund të aplikojnë përmes formës online:

Kontakti

Kontakti :

UBT
Lagjja KALABRIA p.n., Prishtinë, Kosovë

Web:      http://www.ubt-uni.net 
E-mail:    [email protected]
E-mail:    [email protected]
Phone: +383 38 541 400
+383 38 542 139
+383 44 541 400

Fax:      +383 38 542 138

Rrjetet Sociale